Yapay zekâ pazarlama uzmanlarına yeni roller yüklüyor

20

Kadir Has Üniversitesi İşletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nimet Uray, yapay zekânın tüm sektörlerde yüzde 2’ye yakın büyümeye neden olacağını ve verimliliğin yüzde 40 artacağını belirtti.

Yapay zekâ teknolojisinin müşterilerin tercih, beğeni, satın alma davranışlarını hakkında veri sağlamayı ucuz ve kolay hale getirdiğini dile getiren Uray, “Pazarlamacılar böylelikle mesajlarını müşteri davranışına göre farklı kanallarla iletebiliyor. Dolayısıyla yapay zekâ ile etkin pazar bölümlendirme ve kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri geliştirmek mümkün hale geliyor” dedi.

Sanal Asistan Teknolojileri’nin gelecekte tüketici karar verme sürecini doğrudan etkileyebileceğini de vurgulayan Uray, SAT’ların tüketici karar verme sürecinde rolü arttıkça, pazar bölümlendirme, hedef kitle tanımlama, fikir liderlerini belirleme, konumlandırma ve marka stratejilerinde ezberin bozulabileceğini, oyunun kurallarının yeniden belirlenmesi gerekeceğini dile getirdi. Yapay zekâ ile uygun yetenekler geliştirmek için öncelikle mevcut ve potansiyel kullanıcıları anlamak gerektiğinin altını çizen Uray, “Ancak, yapay zekâ teknolojisinin duygusal boyutta yorum yapma ve sonuç ortaya koyma kapasitesinin sınırlı olduğu unutulmamalı. Pazarlama uzmanlarının yapay zekâ teknolojisinden yararlanmak için empati ve duygusal zekâ yeteneklerini de geliştirmesi ve yapay zekâ teknolojisi ile entegre olarak kullanması büyük önem taşıyor” diye konuştu.