Makine ve teçhizat alımlarında 2019 yılı sonuna kadar KDV istisnası

460

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen Torba Yasa içinde Ar-Ge faaliyetinde bulunan şirketlere 2019 yılı sonuna kadar yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirildi. Teşvik kapsamında yer alacak makine ve teçhizat Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek.

ergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. TBMM’ye sevk edilen, Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunda Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan şirketlere 31 Aralık 2019 tarihine kadar yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası getirildi. Böylece amortisman oranları ile süreleri yeniden düzenlenerek ve KDV istisnası sağlanarak makine alımlarında yatırımcılar teşvik ediliyor.

Teşvik kapsamındaki makine ve teçhizat Bakanlar Kurulu’nda belirlenecek

Kanuna göre, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun Kapsamında faaliyette bulunan mükellefler, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde 2019 yılına kadar kullanacakları yeni makine ve teçhizatın amortismanı, faydalı ömür süresinin yarısı dikkate alınarak hesaplanacak. Ancak bu teşvikten, imalatta kullanılacak her makine ve teçhizat için yararlanmak mümkün değil. Kapsamda yer alan makine ve teçhizat listesi Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Bu anlamda makine ve teçhizat alımında amortismanla ilgili avantajdan teşvik unsuru olarak yararlananların hepsi alımlarda KDV ödemeyecek. KDV istisnası kapsamında alınan makine ve teçhizatın, teslim tarihini izleyen takvim yılı başından itibaren üç yıl içinde kullanılması veya bu süre içerisinde elden çıkartılması durumunda, zamanında alınmayan vergiler, cezalı olarak teşvikten yararlanandan tahsil edilecek. Bu düzenlemelerle, makine ve teçhizat alıcısı teşvik edilirken, makine ve teçhizat üreticisi için aynı durum geçerli değil. Üretici, tüm girdilerini yüzde 18 KDV ile alacak ve bu girdiler ile ürettiği makine ve teçhizatı KDV’siz satacak. Vergi iadesi için geçen süre içinde, üreticinin finansman yükü artacak.