Takım Tezgâhları Komitesi’nde sorunlar ele alındı

52

MAKTEK Takım Tezgâhları ve Sistemleri Alt Çalışma Grubu toplantısı Makine İmalatçıları Birliği Başkanlığı’nda, MİB ofisinde gerçekleşti.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden Mühendis Mehmet Tarakçı ve S.T. Uzmanı Hasan Çelik, Türk Standartları Enstitüsü’nden Başaraştırmacı Nevzat Yüksek ve TSE Uzmanı Ferhat Arslan, Takım Tezgâhları ve İş Adamları Derneği’nden Genel Sekreter Pınar Çeltikçi katıldı.

Toplantıda takım tezgâhlarının piyasadaki durumu tartışıldı ve zorunlu standartların kaldırılması konusunda yürütülen çalışmalar anlatıldı. Eco-design direktifi hakkında güncel bilgiler ele alındı ve Torba Kanunu içerisindeki KDV istisnaları konusunda üyeler görüşlerini aktardı.