Makina Teknik Komitesi’nde üyeler bilgilendirildi

15

Makina Teknik Komitesi 29. Toplantısı, Makina ve Teçhizat Sanayi Daire Başkanı Serkan Çelik başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile 10 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğü tarafından Kamu-Üniversite Sanayi İşbirliği Portalı (KÜSİP), Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından uyumlaştırma çalışmaları devam eden eko-tasarım ve etiketleme düzenlemeleri ile AB’de yürürlüğe giren yeni etiketleme mevzuatının gerekleri, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından Tekno-Katalog uygulaması, TARMAKBİR temsilcisi tarafından Tarım Makinaları Alt Çalışma Grubu toplantısı, MİB temsilcisi tarafından Takım Tezgahları ve Alt Sistemleri Alt Çalışma Grubu, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılıiçerisinde planlanan Piyasa, Gözetimi ve Denetimi çalışmaları konuları görüşüldü. Toplantının devamında sektör temsilcilerinin dile getirmek istediği sorunlar ve çözüm önerileri görüşülerek bir sonraki toplantının gündem maddeleri belirlendi.

Paylaş