İTSO’dan üyelerine ücretsiz hizmet

10

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2019 yılında üyelere ücretsiz verilecek hizmetlerle alâkalı bilgilendirmelerde bulundu.

2019 yılı mâlî planları çerçevesinde önemli çalışmalara imza atılacağını belirten İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2019 Yılı merkezi yönetim bütçe kanun tasarısında yer alan orta vaâeli mâlî plan (2019-2021), yeni ekonomi programında bahsedildiği üzere kısa vâdede fiyat istikrarının ve finansal istikrarın yeniden tesis edilmesi, ekonomide dengelenmenin ve bütçe disiplinin sağlanması, orta vadede sürdürülebilir büyüme ve adaletli paylaşıma yönelik ekonomik değişimin gerçekleştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. Odamız üyesi sanayicilerimiz başta olmak üzere ekonomiye katkı sağlayan bütün ticarî işletmelerimizin anılan hedeflere ulaşma noktasında gayret sarf edeceğine inanıyoruz. Bununla birlikte özellikle perakende ticarette ve sanayi kesiminde azalan kâr marjları ve yüksek rekabet şartlarının devam ettiği görülmektedir. Ülkemize karşı birçok noktadan yürütülen müdahale ve ekonomik operasyonlara karşı hep birlikte olmanın gerektiği bilinci ile mücadele etmeli, üretimi ve istihdamı artırmalı, ‘el ele geleceğe’ düsturumuz çerçevesinde birleşmeliyiz” dedi.

Uğurdağ, “Odamız 2019 yılında da üzerine yüklenmiş olduğu misyonunu yerine getirmek için çalışmalar yapacaktır. Üyelerimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak öncelikli projemiz olacaktır. Akredite oda olmamızla birlikte üyelerimize sunulan hizmetin kalitesi her geçen gün artmaktadır. Bu çerçevede Odamızın teknolojik altyapısını ve personel yapısını güçlendirmek amacıyla gerekli yatırımlar yapılacaktır. Üyelerimize sunulan hizmetin kalitesini artırmak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz. 2019 yılında odamız tarafından düzenlenecek belgeler, verilen hizmetler ve yapılacak tasdiklerden mecburî olanlar hâriç tamamı ücretsiz hale getirilmiştir. Yürürlükteki 2019-2022 stratejik planımız ve bu plan ışığında oluşturacak 2019 yılı iş planı ve çalışma programı çerçevesinde hedeflerimize azamî tasarruf prensibiyle kaynaklarımızın en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.