Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesi 15’inci toplantısı yapıldı

17

Gaz Yakan Cihazlar Teknik Komitesi (GAZTEK) 15’inci toplantısını Makina ve Teçhizat Sanayi Daire Başkanı Serkan Çelik başkanlığında, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, onaylanmış kurul temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımı ile 11 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü temsilcileri tarafından faaliyet alanları, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen ve 2019 yılı içerisinde planlanan Piyasa, Gözetimi ve Denetimi faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Toplantının devamında sektör temsilcilerinin dile getirmek istediği sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü.