Dijital transformasyona başlamak için…

15

“Dijital uygulamalar işimizin her yerine dokunuyor, bizim de onu sürekli adapte etmemiz gerekiyor. Bunu ancak müşterilerimize ve süreçlerimize odaklanarak yapabiliriz. Satın alma alışkanlıklarını sürekli dijitalleştiren müşterilerimiz için serinleticilerimizi yalnızca bir click uzağa koymayı başarabilmeliyiz. Tedarik zincirimizin işleyişini de daha fazla sanal ortama taşımalı, kararlarımızı daha çok veriye dayandırmalı, partner firmalarımızla birlikte daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak teknolojilere geçmeliyiz.” Coca Cola Company’nin CEO’su James Quincy hissedarlarına yazdığı açık mektupta bu ifadeleri kullanmış…

Biz de gerek basında, gerekse günlük hayatımızda sık sık dijitalleşmeden bahsediyor, konunun önemi üzerinde hemfikir oluyor, ancak içini doldurmada yetersiz kalıyoruz. Bunun nedeni müşteri deneyimini iyileştirecek, verimliliği, çevikliği, pazara sunduğumuz değeri arttıracak dijitalleşmeyi somutlaştırmanın pek de kolay olmaması. Bunun için işe örneklerle başlamak yardımcı olabilir.

International Data Corporation (IDC) 2020 yılında imalat tedarik zincirlerinin üçte birinin büyük veri analizlerine dayalı yönetileceğini, bunun da maliyet tasarrufları ile servis performansı sağlayacağını öngörmekte. Bu öngörü firmaların dijital tedarik zinciri departmanları kurmalarına ve kurmayı programlarına almalarına dayanıyor.

Yine IDC 2019 itibariyle imalat firmalarının yarısının bulut tabanlı “crowdsourcing” ortamında müşterileri ile yeni ürün geliştirme amaçlı işbirliği yapmaya başladıklarını ve bu uygulamanın hızla yaygınlaşacağını duyuruyor. Bu süreçte toplanan verilerin büyük ölçüde tedarik zincirini iyileştirmede de kullanılacağını iddia ediyor.

Manufacturing Net isimli yayın kuruluşu imalat firmalarının yüzde 75’inin 2020 yılından başlayarak endüstri portallerine katılacağını ve en bunların en az yarısının portale sağladığı veriler karşılığında para alacağını öngörüyor.

Aynı kurum imalat firmalarının üstün ürünler sunmalarının kendilerine ayrıcalık kazandırmayacağını hızla öğreneceklerini ve konsantrasyonlarını müşteri deneyimlerini geliştirmeye yönelteceklerini belirtiyor.

Pek çok firma 3D yazıcı ile ilgileniyor. Association of Equipment Manufacturers (AEM) yürüttüğü anket çalışmasında 3D yazıcıların yedek parçaları ve kalıp parçalarını imal etmede kullanılacağını, bunu da yazıcıları satın alarak değil, parça başı ödeme modeli ile dış kaynaklara yaptırtacaklarını düşünüyor. İlk yatırım gerektirmeyen bu model tahmin yapma, envanter tutma yükünü ortadan kaldıracak.

İngiltere’de en yüksek maaşlı kişiler (Highest Paid Persons Opinion; HiPPO) arasında manufacturingglobal.com tarafından yapılan bir anket üst düzey karar vericilerin yüzde 93’ünün üretkenliği arttırdığı için mobil çalışmayı desteklediklerini bulgulamış. Ankete yanıt verenler bu sayede uzmanlığa çabucak ulaşıldığını, daha sık erken müdahale yapıldığını düşünüyor.

Manufacturing Net ise müşteriye doğrudan satış (Direct-to-consumer; D2C) uygulamalarının artacağını, bunun önemli kısmının e-ticaret siteleri üzerinden olacağını tahmin etmekte. Örnek olarak Apple, Tesla ve Nike’ı gösteren kurum bu yola yönelecek şirketlerin gelir çeşitliliğini arttıracağını, marka profilini geliştireceğini, müşterilerine daha yakın olacağını ve aracı maliyetlerini kaldırıp bu tutarı müşterileri ile paylaşabileceğini belirtiyor.

I-scoop sitesi de veriler toplanıp görselleştirilince neler olduğu (hem yakın geçmiş, hem şimdiki zaman) hemen anlaşılır, hele veriler analitik yazılımlarla incelenirse olup bitenlerin kök nedenleri kavranır, uzun zaman içinde toplanan veriler üzerinde çalışılırsa trendler ortaya çıkar, kestirim ve öngörü artar diyor ve ekliyor; toplanan veriler içinde dolaşacak yazılım ajanları geliştirilirse sistemler otonom çalışma evresine yükselir, öngörülemeyen olaylara hızla adapte olunur.

Yukarıdaki örnekler fikir verse de dijital dönüşüm yapmak isteyen firmaların yanıtlaması gereken temel bir soru bulunuyor: “Dijital Dönüşüm şirketime nasıl yarar sağlar?” Dijital dönüşüm strateji inovasyonu yapmak, verimlilik, kalite, bakım, hızlılık konularındaki fırsatları ortaya çıkartmak ve yönetim kolaylığı getirmek için yapılır. Hangi dönüşümün/teknolojinin nasıl katkı sağlayacağını bulmak şirketin entelektüel sermayesinin düzeyine bağımlıdır. Dönüşüm entelektüel sermayeyi geliştirmeyle başlamak zorundadır.

Yrd. Doç. Dr. Halefşan Sümen